Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
algemene voorwaarden

Doutz is dé online webwinkel voor hippe kids en mama`s.

Toepassing:
Op alle overeenkomsten met Doutz zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Doutz hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

Bestelling:
Alle genoemde prijzen op de website van Doutz zijn vermeld in euro`s, inclusief 19% btw en exclusief verzendkosten.

Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.

Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Doutz is bijgeschreven, (tip: als je met Ideal betaalt, heb je je bestelling soms de volgende dag al in huis!), zal Doutz de bestelling binnen één tot max. 5 werkdagen bij TNT Post afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. We streven ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden! Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd.

NB: heb je je bestelling voor een bepaalde datum (bijv. Kerst, verjaardag, geboorte of feestdag) nodig, vermeld dit dan bij je bestelling, dan proberen we daar rekening mee te houden.

De door Doutz opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Doutz worden teruggestort.

Bij `niet thuis` wordt het pakket een tweede keer aangeboden door de TNT postbode en anders ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden.

Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt Doutz onmiddellijk contact met je op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je hebt in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

Verzendkosten/Freightcosts:
Voor zendingen die in een brievenbus passen, betaal je binnen Nederland € 1,95.

Voor een pakket in Nederland tot 10 kilo betaal je binnen Nederland € 6,75 per pakket.

Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform TNT Post. Neem voor bestellingen naar het buitenland, eerst contact met ons op i.v.m. de aangepaste verzendkosten en vermeld dan s.v.p. welke artikelen je wilt bestellen (i.v.m. gewicht van het pakket en de verzendkosten).

We also ship to other countries. Please contact us if you want us to send something to another country!

Betaling:
Particulieren dienen vooraf te betalen (via iDeal of anders). Doutz zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd begint op het moment dat Doutz de betaling heeft ontvangen.

Tip: betaal veilig met Ideal; dan kunnen wij z.s.m. je bestelling versturen, soms zelfs al op de dag dat je besteld hebt!

Bedrijven kunnen kiezen voor een betaling door overboeking vooraf of zij kunnen in overleg met Doutz op rekening betalen. In dit geval gaat de levertijd in vanaf het moment dat de bestelling ontvangen is.

Na verificatie van de gegevens wordt de bestelling verwerkt. Via de post ontvangt u de officiële BTW factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Doutz behoudt zich het recht voor om een openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit vloeiende kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

Retourzendingen:
Indien je niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Doutz zal iedere klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.

Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan Doutz retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele, onbeschadigde verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Doutz worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Doutz kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar Doutz, Van Meijerstrjitte 17, 9061 CW Gytsjerk o.v.v. je naam, het order- of factuurnummer, en een korte toelichting. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

Doutz behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Overmacht:
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Doutz in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Doutz gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Doutz kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy:
De door jou verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking worden gesteld.

Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten tussen Doutz en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud:
Doutz.eu blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering van de bestelling door Doutz aan TNT op jou over. Doutz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de verzending met TNT.

Wijzigingsrecht:
Doutz behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopierd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Doutz.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)


© 2010 - 2011 Doutz
sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by mijnwebwinkel

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)